Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhạc vàng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Liên kết định hướng
 
==Quá trình phát triển==
[[Tập tin:Giòng An Giang.jpg|200px|phải|nhỏ|Bản nhạc Giòng An Giang theo điệu [[Valse]] của [[Anh Việt Thu]].]]
===Giai đoạn trước năm 1975===
====Ở phía Nam [[vĩ tuyến 17 Bắc|vĩ tuyến 17]]====