Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bồ tát”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Chùa Từ Nguyên, tháng 01 năm 2022 (Quan Âm xanh ngọc) (1).jpg|300px|nhỏ|phải|Quan Âm Bồ Tát ở chùa Từ Nguyên]]
[[Tập tin:bodhisattva statue.jpg|nhỏ|Tượng bồ tát bằng đá theo phong cách [[Nghệ thuật Chămpa|nghệ thuật Chăm]].]]
'''Bồ Tát''' (chữ Hán: 菩薩) là lối viết tắt của '''Bồ-đề-tát-đóa''' (chữ Hán: 菩提薩埵, tiếng Phạn. ''bodhisattva''), cách phiên âm tiếng Phạn ''bodhisattva'' sang Hán-Việt, dịch ý là '''Giác hữu tình''' (chữ Hán: 覺有情), hoặc '''Đại sĩ''' (chữ Hán: 大士). Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là lòng [[từ bi]] đi song song với [[Bát-nhã|trí huệ]]. Bồ Tát cứu độ người khác và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ tát bắt đầu bằng luyện tâm [[Bồ-đề]] và giữ [[Bồ Tát hạnh nguyện]]. Hành trình tu học của Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm thì có 52 quả vị gồm Thập Tính, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, [[Thập địa]] và hai quả vị cuối cùng là Đẳng giác và Diệu giác. Có rất nhiều chư vị Bồ Tát nhưng thường được nhắc đến là năm vị Bồ Tát gồm Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát,...
[[Hình:Twenty-Five Bodhisattvas Descending from Heaven, c. 1300.jpg|thumb|phải|''25 Bồ Tát giáng trần''. tranh [[Nhật Bản]] khoảng năm 1300.]]
== Trong Đại thừa ==
'''Bồ Tát''' (菩薩) là lối viết tắt của '''Bồ-đề-tát-đóa''' (zh. 菩提薩埵, sa. ''bodhisattva''), cách phiên âm tiếng Phạn ''bodhisattva'' sang Hán-Việt, dịch ý là '''Giác hữu tình''' (zh. 覺有情), hoặc '''Đại sĩ''' (zh. 大士).
 
Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là lòng [[từ bi]] đi song song với [[Bát-nhã|trí huệ]]. Bồ Tát cứu độ người khác và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ tát bắt đầu bằng luyện tâm [[Bồ-đề]] và giữ [[Bồ Tát hạnh nguyện]]. Hành trình tu học của Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm thì có 52 quả vị gồm Thập Tính, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, [[Thập địa]] và hai quả vị cuối cùng là Đẳng giác và Diệu giác. Có rất nhiều chư vị Bồ Tát nhưng thường được nhắc đến là Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát,...
 
== Phát triển khái niệm trong kinh văn Đại thừa ==
Trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa, hình ảnh Bồ Tát tương tự như [[A-la-hán]], trong đó A-la-hán thường bị hiểu nhầm là tập trung chủ yếu vào sự giải thoát cho chính mình, xu hướng ít làm lợi nhiều cho chúng sinh, còn Bồ Tát thì có nguyện lực cao cả hơn nhiều, không những tu bổ trí tuệ bản thân mà còn mang lợi ích đến mọi chúng sinh trên con đường giác ngộ.
 
Thực ra, khái niệm Bồ tát đã được tìm thấy trong các kinh điển Phật giáo nguyên thủy, nhất là khi nói về các tiền thân của [[Tất-đạt-đa Cồ-đàm]] (''[[Bản sinh kinh]]''). Trong kinh văn Đại thừa, khái niệm này được phát triển thêm: khi nói đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân của các vị Phật tương lai. Đại thừa chia làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống trên [[Trái Đất]] và Bồ Tát siêu việt. Các vị đang sống trên Trái Đất là những người đầy lòng từ bi, giúp đỡ chúng sinh, hướng về Phật quả.
 
Bồ Tát siêu việt là người đã thực hạnh các hạnh [[Ba-la-mật]] ở mức độ rất cao nhưng chưa nhập Niết-bàn, hoàn toàn bất thối chuyển (không còn thối lui) trên con đường thành [[Phật]], có khả năng tự chủ trong [[Luân hồi]], xuất hiện trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau để cứu độ chúng sinh. Đó là các vị được Phật tử tôn thờ và đảnh lễ, thường là các vị Bồ Tát [[Quán Thế Âm]] (觀世音) hay Quan Âm Bồ Tát, [[Đại Thế Chí]] (大勢至) [[Văn-thù-sư-lợi]] (文殊師利), [[Phổ Hiền]] (普賢) và [[Địa Tạng Bồ Tát|Địa Tạng]] (地藏), [[Đạinăm Thếvị Chí]]Bồ (大勢至)tát này [[Phổgọi Hiền]] (普賢)Ngũ hiền.
 
== Danh sách một sốChư vị Bồ Tát ==
* [[Hư Không Tạng]] (zh. 虛空藏, sa. ''ākāśagarbha'', ja. ''kokūzō'')
* [[Quán Thế Âm]] (zh. 觀世音, sa. ''avalokiteśvara'', ja. ''kanzeon'', bo. ''spyan ras gzigs'' སྤྱན་རས་གཟིགས་)
*[[Đa-la|Đa la]] (zh. 多羅, sa. ''tārā'',Tara, Drolma, bo. ''sgrol-ma'' སྒྲོལ་མ་)
 
== Hình ảnh các Bồ Tát ở Việt Nam ==
[[Tập tin:Daituongphat.jpg|nhỏ|từ Thị Bồ Tát - Di Lặc Bồ Tát, Bố Hòa thượng]]
 
 
== Xem thêm ==
* [[La Hán]]
 
* [[Thánh Linh|Thánh Thần]]
* [[Á thần]]