Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tai nạn giao thông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
{{SectOR}}
Tập trung xây dựng những công trình hạ tầng giao thông thiết yếu để cải thiện tình hình quá tải phương tiện giao thông. Bên cạnh đó cần phải kiểm tra phương tiện giao thông, hệ thống tín hiệu, biển báo bao gồm như: không đưa vào lưu thông các phương tiện đã sử dụng lâu năm và không đảm bảo hệ số an toàn, tránh những trường hợp chuyển hướng đột ngột, không vượt đèn đỏ, không lạng lách đánh võng, tôn trọng các đối tượng tham gia giao thông và không uống rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời kết hợp giáo dục có hiệu quả cho người tham gia giao thông về những hậu quả không lường mà TNGT có thể gây ra,giúp người điều khiển phương tiện giao thông nhận thức được trách nhiệm của mình.Thắt chặt quản lý,phạt nặng câc trường hợp cố ý cản trở giao thông hay gây nguy hiểm cho người khác.
-* Bản thân mỗi người
 
+** Tự trang bị những hiểu biết cơ bản về luật an toàn giao thông, tự giác thực hiện an toàn trong quá trình tham gia giao thông.
- Bản thân mỗi người
+** Có trách nhiệm tuyên truyền với cộng đồng, người thân, bạn bè...
 
-* Gia đình và nhà trường
+ Tự trang bị những hiểu biết cơ bản về luật an toàn giao thông, tự giác thực hiện an toàn trong quá trình tham gia giao thông.
+** Tăng cường tuyên truyền về luật giao thông và ý thức thực hiện an toàn giao thông cho học sinh, cho con em...
 
+** Tích cực giám sát việc thực hiện luật giao thông của học sinh, con em...
+ Có trách nhiệm tuyên truyền với cộng đồng, người thân, bạn bè...
+** Làm gương cho HS và con em mình về ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông
 
+** Tạo những sân chơi bổ ích giúp HS-SV vừa tìm hiểu kiến thức, vừa rèn luyện kĩ năng tham gia giao thông an toàn.
- Gia đình và nhà trường
 
+ Tăng cường tuyên truyền về luật giao thông và ý thức thực hiện an toàn giao thông cho học sinh, cho con em...
 
+ Tích cực giám sát việc thực hiện luật giao thông của học sinh, con em...
 
+ Làm gương cho HS và con em mình về ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông
 
+ Tạo những sân chơi bổ ích giúp HS-SV vừa tìm hiểu kiến thức, vừa rèn luyện kĩ năng tham gia giao thông an toàn.
 
== Tai nạn giao thông đường sắt ==