Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “Abc {{Thử}}”)
Thẻ: Thay thế nội dung Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
Abc {{Thử}}
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>