Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình chữ nhật”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Soạn thảo trực quan
*[[Hình thang cân]] có một góc vuông là hình chữ nhật.
* [[Hình bình hành]] có một góc vuông là hình chữ nhật.
*[[Hình bình hành]] có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.ljm
 
== Hệ quả ==