Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.6
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.6)
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.6)
 
Tháng 9 năm 1426, sau khi Tổng binh tại Giao Chỉ ([[Việt Nam]] ngày nay) là Phong Thành hầu [[Lý Bân]] chết, Vương Thông được phong làm Tổng binh (cùng [[Mã Anh]] làm Tham tướng) sang thay các Tham tướng Vinh Xương bá [[Trần Trí]] và Đô đốc [[Phương Chính (nhà Minh)|Phương Chính]] để chỉ huy quân Minh tại [[Giao Chỉ]]. Vương Thông mang 5 vạn quân sang, hợp với số quân Minh có sẵn ở Giao Chỉ, thành 10 vạn quân, rồi chia làm 3 đạo đi đánh nghĩa quân Lam Sơn do [[Lê Thái Tổ|Bình Định vương]] chỉ huy, nhưng việc bị Mã Anh làm hỏng, bèn gộp 3 đạo lại thành 1 đạo. Vương Thông phục binh đánh được tướng Lam Sơn là [[Lý Triện]], khiến Triện thua chạy về Cao Bộ ([[Chương Đức]]). Lý Triện gọi [[Đinh Lễ]] và [[Nguyễn Xí]] đưa quân tới cứu. Vương Thông đến đóng ở Ninh Kiều rồi tiến đánh Cao Bộ, nhưng mắc phải phục binh của Đinh Lễ, Nguyễn Xí và Lý Triện ở [[Trận Tốt Động – Chúc Động|Tốt Động và Chúc Động]]. Quân Minh thua to, mất tới 2, 3 vạn quân, Tán Quân vụ [[Trần Hiệp]] và Nội quan [[Lý Lượng]] bị tử trận, chính Vương Thông cũng bị thương.<ref name="MS154" /> Vương Thông phải rút về thành Đông Quan phòng thủ.
 
Vương Thông bị vây riết trong thành bèn xin hòa với Lê Lợi, nói nếu Lê Lợi lập con cháu [[nhà Trần]] thì sẽ bãi binh về nước. Lê Lợi hứa làm theo. Hai bên đã định ngày Vương Thông về nước thì [[Trần Phong]] và [[Lương Nhữ Hốt]] kể chuyện [[Ô Mã Nhi]] ngày xưa bị giết để can<ref>[{{Chú thích web |url=http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm18.html |ngày truy cập=2009-04-07 |tựa đề=Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIII.] |archive-date=2009-06-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090615011602/http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm18.html |url-status=dead }}</ref>. Vương Thông sợ, phái người về nước dâng thư xin vua Minh cử viện binh sang. Lê Lợi bắt được người đưa thư, bèn bỏ hòa ước đánh tiếp.
 
Năm 1427, Lê Lợi vây đánh thành Đông Quan. Tháng 3, Vương Thông tiến ra đánh [[Lê Nguyễn]] ở Tây Phù Liệt (Thanh Trì). Lê Lợi sai Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem quân đi cứu. Đinh Lễ đuổi đánh quân Minh tới My Động, Vương Thông tới đây thấy quân Lam Sơn bèn quay lại đánh, bắt được Đinh Lễ rồi đem giết<ref>{{Chú thích web |url=http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm19.html |ngày truy cập=2009-04-07 |tựa đề=Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIV. |archive-date=2009-01-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090121040845/http://avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm19.html |url-status=dead }}</ref>.
331.453

lần sửa đổi