Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| terr avail = Có sẵn
| sat avail = Có sẵn
| terr serv 1 = Kỹ thuật số[[DVB-T2]]
| terr chan 1 = Toàn quốc, thay đổi theo khu vực (HD)
| terr serv 2 = [[AVG]]
| terr chan 2 = Kênh 5 (HD)
| sat serv 1 = [[K+]]
| sat chan 1 = Kênh 6 (HD) <br> Kênh 211 (SD)
Người dùng vô danh