Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “AH14”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| country = ASIA
| type = AH
| route = 14
| length_km = 2004 <!-- R-2017 K-2010 Data -->
| map = {{maplink|frame=yes|plain=yes|frame-width=290|frame-height=300|frame-align=center|type=line|stroke-width=3| id=Q10730354|title=Asian Highway 14}}
| map_notes = Bản đồ AH14 (màu đỏ)
| map_custom = yes
| direction_a = BắcĐông
| terminus_a = [[Hải Phòng]], Việt Nam
| destinations =
| direction_b = NamTây
| terminus_b = [[Mandalay]], Myanmar
| junction =
| length_notes =
| countries = {{Lá cờ|Việt Nam}}<br>{{Lá cờ|Trung Quốc}}<br>{{Lá cờ|Myanmar}}
| previous_type = AH
| previous_route = 13 <!-- Start junction of this route -->
Người dùng vô danh