Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:BirthDeathAge/doc”

không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Người dùng mới sửa bản mẫu
 
{{BirthDeathAge|B|1976|1|1|{{^}}|{{^}}|{{^}}|yes}}
 
2/6
===Ngày sinh===
<pre>{{BirthDeathAge|B|1976}}</pre>
{{BirthDeathAge|B|1976}}
<pre>{{BirthDeathAge|B|1976|6|6|1990|8|8}}</pre>
{{BirthDeathAge|B|1976|6|6|1990|8|8}}
<pre>{{BirthDeathAge|B|1976|6|6}}</pre>
{{BirthDeathAge|B|1976|6|6}}
<pre>{{BirthDeathAge|B|1976|||1990}}</pre>
{{BirthDeathAge|B|1976|||1990}}
 
===Ngày mất===