Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cable serv 1 = [[Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam|VTVCab]]
| cable chan 1 = Kênh 1 (HD) <br/>
Kênh 16 14(Analog tại Hà Nội)
| cable serv 2 = [[Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist|SCTV]]
| cable chan 2 = Kênh 21 (SD) <br/>