Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| sat chan 3 = Kênh 13 (HD)
| cable avail = Có sẵn
| cable serv 1 = [[Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam|VTVCab]]
Nam|VTVCab]]
| cable chan 1 = Kênh 1 (HD) <br/>
Kênh 14(Analog tại Hà Nội)