Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Lã Việt”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
Xin được đóng góp chút gì cho trang Tiếng Việt này trong khả năng giới hạn của mình. Hiện tôi chỉ dịch sang tiếng Việt những văn bản cần thiết.
 
Current projects:
Current project:- [[Wikipedia:Ph%E1%BB%A7_nh%E1%BA%ADn_chung|General Disclamers]] - Done
 
- [[T%E1%BB%B1_m%E1%BA%A1o_hi%E1%BB%83m_khi_d%C3%B9ng_Wikipedia | Use Wikipedia at your own risk]]
- [[Wikipedia_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0a_ra_l%E1%BB%9Di_khuy%C3%AAn_y_t%E1%BA%BF | Wikipedia does not give medical advice]]
- [[Wikipedia_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0a_ra_%C3%BD_ki%E1%BA%BFn_v%E1%BB%81_lu%E1%BA%ADt_ph%C3%A1p | Wikipedia does not give legal opinions]]
- [[Wikipedia_ch%E1%BB%A9a_%C4%91%E1%BB%B1ng_nh%E1%BB%AFng_n%E1%BB%99i_dung_c%C3%B3_th%E1%BB%83_l%C3%A0m_b%E1%BA%A1n_kh%C3%B3_ch%E1%BB%8Bu | Wikipedia contains spoilers and content you may find objectionable]]
154

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng