Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Công ty Sony”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thảo luận:Công ty Sony đổi thành Thảo luận:Tập đoàn Sony: dùng tên chính xác hơn
(Thảo luận:Công ty Sony đổi thành Thảo luận:Tập đoàn Sony: dùng tên chính xác hơn)
(Không có sự khác biệt)
35.527

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng