Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phan Chu Trinh (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| mã bưu chính =
}}
{{otheruses4otheruses5|phường Phan Chu Trinh thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội|chí sĩ yêu nước [[Việt Nam]] cuối [[thế kỷ 19]], đầu [[thế kỷ 20]]|Phan Châu Trinh|nghĩa khác|Phan Chu Trinh (định hướng)}}
'''Phan Chu Trinh''' là một [[Phường (Việt Nam)|phường]] thuộc [[quận (Việt Nam)|quận]] [[Hoàn Kiếm]], [[Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)|thành phố]] [[Hà Nội]], [[Việt Nam]].
 
Người dùng vô danh