Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Một đoạn song thất lục bát tiêu biểu :
 
:Thuở trời đất nổi cơn gió BỤI'''bụi'''
:Khách má hồng nhiều NỖI'''nỗi''' truân CHUYÊN'''chuyên'''
:Xanh kia thăm thẳm từng TRÊN'''trên'''
:Nào ai gây dựng cho NÊN'''nên''' nỗi NÀY'''này'''
 
:Trống Trường Thành lung LAY'''lay''' bóng NGUYỆT'''nguyệt'''
:Khói Cam Tuyền mờ MỊT'''mịt''' khúc MÂY'''mây'''
:Chín tầng gươm báu trao TAY'''tay'''
:Nửa đêm truyền hịch đợi NGÀY'''ngày''' xuất CHINH'''chinh'''
:: Chinh Phụ Ngâm
 

Trình đơn chuyển hướng