Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
Giả Hủ là một người ủng hộ cho Tào Phi, con trai cả của Tào Tháo trong việc giành ngôi thái tử, ông đã gây xung đột giữa Tào Tháo với [[Tào Thực]] góp phần đem lại thành công trong việc lựa chọn Tào Phi làm thái tử.
 
Năm 117 , Giả Hủ bị dụ và dính vào [[Thuật Diệt Tướng]] của [[Phan Phụng]] , đến nỗi sắp chết nhưng tài năng chữa bệnh của ông đã giúp ông thoát chết
 
== Phục vụ Tào Phi ==
6

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng