Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Ebaychatter0”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia tiếng Anh]{{*}}[http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Trang chính Commons] {{*}} [[:vi:wiktionary|Tự điển]]
{{*}}[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]{{*}} [[:en:Special:NewFiles| hình mới]]{{*}}[[:commons:Special:NewFiles&offset=&limit=500|hình mới ở Commons]]
[http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/ flickr by-2.0]{{*}}[http://www.flickr.com/creativecommons/by-sa-2.0/ flickr by-sa-2.0] {{*}}[http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&m=text&q= both cả hai]
|group2="Linh tinh"
1.645

lần sửa đổi