Khác biệt giữa các bản “Gabro”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Gabbro luôn có kiến trúc hạt đồng đều (hiển tinh), mặc dù đôi khi thấy dạng ban tinh ([[pocphia]]), đặc biệt khi các tinh thể plagioclas kết tinh sớm hơn các khoáng vật cấu tạo nên phần nền của đá (xem [[kiến trúc ban tinh]]).
trọng lượng riêng 2,78t/m3
 
==Phân bố==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng