Khác biệt giữa các bản “Trận Châlons”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Một số sử gia khác nêu ra những danh sách dài hơn.<ref>Carmina 7.321–25</ref> Sử gia E.A. Thompson thì giữ quan điểm cho rằng người Burgundy đã ngả theo phe Attila. Mặc dù vậy, con số chính xác về số lượng người đã tham gia cuộc chiến thì đến nay vẫn chỉ là phỏng đoán. Các sử gia như Jordanes và Hydatius đưa ra những con số mà các sử gia sau này cho là quá cao. A.H.M. Jones đưa ra con số tổng binh lính của hai bên là dưới 100.000, không tính tới những người hầu và tùy tùng đi theo.<ref>Jones, AHM (1986) [1964], The Later Roman Empire, Baltimore: John Hopkins, pp. 1417–50 .</ref>
 
Dầu sao đi chăng nữa, quân Giéc-man chiếm số đông trong cả hai đoàn binh. Phần lớn quân tinh nhuệ La Mã là người gốc Giéc-man, và Aetius đã tuyển mộ biết bao nhiều người rợ Giéc-man vào quân ngũ. Ông đã nỗ lực hết mình để tuyển mộ cả quân Visigoth hùng mạnh do vua Theodoric I lãnh đạo. <ref name="williamw25"/>
 
== Địa điểm chiến trường ==

Trình đơn chuyển hướng