Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Quang Huy (bộ trưởng)”

 
==Liên kết ngoài==
{{Reflist}}
* [http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT811056205 Đồng chí Trần Quang Huy]
* [http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/2.670/ch-t-ch-ubnd-cach-m-ng-lam-th-i-ha-n-i-trong-cach-m-ng-thang-tam-1.259517 Chủ tịch UBND Cách mạng lâm thời Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám]
[[Thể loại:Bí thư Thành ủy Hà Nội]]
[[Thể loại:Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban chấpChấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
[[Thể loại:Bộ trưởng Việt Nam]]
[[Thể loại:Huân chương Độc lập]]
Người dùng vô danh