Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”

n
*[http://uet.vnu.edu.vn/chkt/?q=taxonomy/term/15 Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa - Hợp tác giữa Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với Viện Cơ học, Viện KH&CN VN - link 1]
*[http://www.imech.ac.vn/vietnam/gioithieu.aspx?ID=6 Bộ môn Công nghệ Hàng không vũ trụ, Khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa - Hợp tác giữa Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với Viện Cơ học, Viện KH&CN VN - link 2]
*[http://www.uct.edu.vn/?q=content/b%E1%BB%99-m%C3%B4n-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C3%B4-t%C3%B4-v%C3%A0-s%C3%A2n-bay Bộ môn đường ô tô và sân bay, Khoa Công trình, Đại học giao thông vận tải]
*[http://fas.mta.edu.vn/home.aspx Khoa hàng không vũ trụ (Học viện kỹ thuật Quân sư)]
*[http://ite.hut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=80&lang=vi Bộ môn Kỹ thuật hàng không và Vũ trụ (Viện cơ khí động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội)]
813

lần sửa đổi