Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Tháng 2, Cát Vinh giết chết Đỗ Lạc Chu, rồi thống lĩnh quân đội của ông ta <ref name="T4"/>. Lúc này lực lượng của nghĩa quân phát triển lên đến mấy chục vạn người. Đồng thời, khởi nghĩa nổ ra ở Sơn Đông, vào tháng 6, [[Hình Cảo]] tự lập làm Hán vương, đổi niên hiệu là Thiên Thống (sau đó bị [[Nguyên Thiên Mục]] và [[Nhĩ Chu Triệu]] trấn áp). Nhiều nơi nhân dân nổi dậy phản kháng chính quyền Bắc Ngụy.
 
Tháng 6 năm Vũ Thái đầu tiên (528), [[Nhĩ Chu Vinh]] sau khi gây ra [[sự kiện Hà Âm]], điều động 4 lộ đại quân, 36 vạn người <ref>Ngụy thư, Quyển 10, Hiếu Trang đế kỷ: ''Nhĩ Chu Vinh lấy 10 vạn tinh binh làm tả quân, Thượng Đảng vương Thiên Mục có 8 vạn làm tiền quân, Tư đồ công Dương Xuân nắm 10 vạn làm hữu quân, Tư không công Mục Thiệu thống lĩnh 8 vạn làm hậu quân''</ref>, tiến đánh nghĩa quân. Tháng 8, Nhĩ Chu Vinh soái 7000 (có thuyết là 7 vạn) tinh kị tập kích từ phía sau, lợi dụng nhược điểm nghĩa quân bày trận rời rạc, nhanh chóng đánh phá đối thủ, bắt sống Cát Vinh đưa về [[Lạc Dương]] chém đầu.
 
Tháng 12, tàn dư của Cát Vinh là [[Hàn Lâu]] tụ chúng khởi sự ở U Châu thuộc Hà Bắc, bị thủ hạ của Nhĩ Chu Vinh là [[Hầu Uyên]] trấn áp .
437

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng