Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Ebaychatter0”

adios
(adios)
{{navbox
|group1="Liên kết"
|list1=
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia tiếng Anh] {{*}} [[:vi:wiktionary|Tự điển]]
{{*}}[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]{{*}} [[:en:Special:NewFiles| hình mới]]{{*}}[[:commons:Special:NewFiles|hình mới ở Commons]]
[http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/ flickr by-2.0]{{*}}[http://www.flickr.com/creativecommons/by-sa-2.0/ flickr by-sa-2.0] {{*}}[http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&m=text&q= both cả hai]
|group2="Linh tinh"
|list2 = [http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:ListFiles/Flickr_upload_bot&limit=500 bot upload]
|group3=Hình chim
|group10=Chim|list10 =[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_birds hình chim]
|group11=Thú vật khác|list11=
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_animals hình Thú vật]{{*}}[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_insects hình Côn trùng ]{{*}}
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_fish hình Cá ]{{*}}
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_mammals hình loài có vú ]{{*}}
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_reptiles hình Loài bó sát]
}}
 
==Một tấm hình bằng một vạn từ==
<gallery showfilename=1>
File:Kids and boat.jpg
File:Xách cổ mày nè.jpg
</gallery>
== Tập xài [[Inkscape]]==
<gallery showfilename=1>
File:Stamp 02.svg
File:Toucan 02.svg
File:Orange sport car.svg
File:King fisher.svg
</gallery>
<!--
 
File:Merchants in saigon.jpg
File:Vietnam sapa.jpg
File:Busy street in hanoi.jpg
File:Lady and dog vietnam.jpg
File:Group picture in Hanoi.jpg
File:Viet lady on a boat.jpg
File:Vietnamese monk in dalat.jpg
File:Girls visiting temple in dalat.jpg
File:Vietnamese boy.jpg
File:Cham kids selling waffles.jpg
File:Viet mother and her kids.jpg
File:Vietnamese lady.jpg
File:Vietnamese mother and son.jpg
File:Halong bay.jpg
File:Vietnamese kids.jpg
File:Vietnamese women in canthao district.jpg
File:Food in bowl.jpg
File:Nikon F Series-Vietnam War Museum.jpg
File:Cérémonie caodaïste (Tay Ninh, Vietnam).jpg
File:Guan Yin dans le temple d'Ông (Can Tho, Vietnam).jpg
File:Hau Giang VN.jpg
File:Bilingual school in SaDec VN.jpg
File:Jewelry made of shells.jpg
File:Entrance to the Saigon Zoo.jpg
File:Coconuts on a boat Vietnam.jpg
File:Vietnamese Ong Dia.jpg
File:Licorn Dance.jpg
File:Vietnam 2007 173.jpg
File:Calm Hoi An Girl.jpg
File:Beauties of Asia 2012 Finalist - Evening Gown..jpg
File:I like Viet Nam.jpg
File:Gervi.jpg
File:Elephant.jpg
 
-->
1.645

lần sửa đổi