Khác biệt giữa các bản “Kính hiển vi lực từ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
với <math>M_{z tip}, H_{z sample}</math> lần lượt là thành phần theo trục z của [[độ từ hóa]] của mũi dò, và [[cường độ từ trường]] tại bề mặt mẫu vật.
 
==Tài liệu tham khảo==
{{reflist}}
 
==Ưu điểm và hạn chế==

Trình đơn chuyển hướng