Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Robocode”

Trang mới: “== Giới thiệu về Robocode == Robocode là một chương trình trò chơi mà mục tiêu là tạo ra một robot, các robot mô phỏng xe tăng trong m…”
(Trang mới: “== Giới thiệu về Robocode == Robocode là một chương trình trò chơi mà mục tiêu là tạo ra một robot, các robot mô phỏng xe tăng trong m…”)
(Không có sự khác biệt)
1

lần sửa đổi