Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý”

+ Bài (trong tiêu bản)
n (thêm viết tắt)
(+ Bài (trong tiêu bản))
<pre>
{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Mô tả =
| Nguồn =
| PhầnBài sử dụng =
| PhânPhần sử dụng giải thấp =
| MụcPhân đíchgiải thấp = =
| ThayMục thếđích =
| ThôngThay thế tin khác =
| Thông tin khác =
}}
</pre>