Khác biệt giữa các bản “Vệ Ý công”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| ghi chú hình =
| chức vị = Vua [[nước Vệ]]
| tại vị = [[668 TCN]]-[[660 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1042 till:-209
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:833 start:-1042
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-668 till:-660 color:red
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Vệ Huệ công]]</font>

Bảng chọn điều hướng