Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổ Ước”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
Ước bị giết, thân thuộc trong ngoài hơn trăm người đều bị hại. Phụ nữ kỹ thiếp ban cho quan tướng nước Triệu.
 
Khi xưa Tổ Địch có kẻ nô lệ [[người Yết]] là Vương An, đãi ngộ rất hậu. Địch ở Ung khâuKhâu, lấy cớ An là đồng chủng với Thạch Lặc, tư cấp thật hậu rồi thả đi, An trở thành tướng của Lặc. Nay họ Tổ bị diệt, An ngầm cứu lấy con thứ của Địch là Tổ Đạo Trọng, bấy giờ mới hơn 10 tuổi, đưa vào chùa để che giấu. Sau khi Hậu Triệu diệt vong mới quay trở về miền nam.
 
==Tham khảo==
497

lần sửa đổi