Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:58, ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/webp.webp1 (0,00325%)38.356 byte (37 kB; 0,000186%)
image/tiff.tiff, .tif3 (0,00976%)52.093.640 byte (49,68 MB; 0,253%)
image/x-bmp.bmp18 (0,0586%)17.064.508 byte (16,27 MB; 0,0827%)
image/gif.gif1.021 (3,32%)82.304.990 byte (78,49 MB; 0,399%)
image/png.png, .apng5.327 (17,3%)1.402.638.750 byte (1,31 GB; 6,8%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe23.368 (76%)18.313.685.153 byte (17,06 GB; 88,8%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 19.867.825.397 byte (18,5 GB; 96,3%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg498 (1,62%)52.529.051 byte (50,1 MB; 0,255%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 52.529.051 byte (50,1 MB; 0,255%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/midi.mid, .midi, .kar1 (0,00325%)16.835 byte (16 kB; 0,0000816%)
audio/webm.webm1 (0,00325%)2.104.363 byte (2,01 MB; 0,0102%)
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp37 (0,0228%)196.571.331 byte (187,47 MB; 0,953%)
audio/wav.wav16 (0,052%)72.977.436 byte (69,6 MB; 0,354%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus455 (1,48%)218.919.982 byte (208,78 MB; 1,06%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 490.589.947 byte (467,86 MB; 2,38%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
video/webm.webm1 (0,00325%)9.432.332 byte (9 MB; 0,0457%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus11 (0,0358%)190.101.812 byte (181,3 MB; 0,922%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 199.534.144 byte (190,29 MB; 0,967%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf14 (0,0455%)16.600.472 byte (15,83 MB; 0,0805%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 16.600.472 byte (15,83 MB; 0,0805%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 20.627.079.011 byte (19,21 GB).