Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:07, ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/tiff.tiff, .tif3 (0,00944%)52.093.640 byte (49,68 MB; 0,24%)
image/webp.webp3 (0,00944%)113.262 byte (111 kB; 0,000523%)
image/x-bmp.bmp18 (0,0567%)17.064.508 byte (16,27 MB; 0,0787%)
image/gif.gif1.031 (3,25%)82.946.283 byte (79,1 MB; 0,383%)
image/png.png, .apng5.516 (17,4%)1.448.466.719 byte (1,35 GB; 6,68%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe24.179 (76,1%)19.263.663.718 byte (17,94 GB; 88,9%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 20.864.348.130 byte (19,43 GB; 96,3%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg505 (1,59%)52.906.065 byte (50,46 MB; 0,244%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 52.906.065 byte (50,46 MB; 0,244%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/midi.mid, .midi, .kar1 (0,00315%)16.835 byte (16 kB; 0,0000777%)
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp38 (0,0252%)195.611.693 byte (186,55 MB; 0,903%)
audio/wav.wav18 (0,0567%)116.054.900 byte (110,68 MB; 0,536%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus458 (1,44%)220.215.365 byte (210,01 MB; 1,02%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 531.898.793 byte (507,26 MB; 2,45%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
video/webm.webm1 (0,00315%)9.432.332 byte (9 MB; 0,0435%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus12 (0,0378%)195.394.886 byte (186,34 MB; 0,902%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 204.827.218 byte (195,34 MB; 0,945%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf14 (0,0441%)16.600.472 byte (15,83 MB; 0,0766%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 16.600.472 byte (15,83 MB; 0,0766%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 21.670.580.678 byte (20,18 GB).