Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 09:27, ngày 22 tháng 9 năm 2018.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/tiff.tiff, .tif3 (0,0104%)52.093.640 byte (49,68 MB; 0,27%)
image/x-bmp.bmp18 (0,0625%)17.064.508 byte (16,27 MB; 0,0885%)
image/gif.gif1.014 (3,52%)47.409.749 byte (45,21 MB; 0,246%)
image/png.png, .apng4.997 (17,4%)1.355.212.016 byte (1,26 GB; 7,03%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe21.812 (75,7%)17.425.549.232 byte (16,23 GB; 90,4%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 18.897.329.145 byte (17,6 GB; 98%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg476 (1,65%)47.411.864 byte (45,22 MB; 0,246%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 47.411.864 byte (45,22 MB; 0,246%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/midi.mid, .midi, .kar1 (0,00347%)16.835 byte (16 kB; 0,0000873%)
audio/wav.wav16 (0,0556%)72.977.436 byte (69,6 MB; 0,379%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus442 (1,53%)209.148.231 byte (199,46 MB; 1,09%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 282.142.502 byte (269,07 MB; 1,46%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus6 (0,0208%)36.967.970 byte (35,26 MB; 0,192%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 36.967.970 byte (35,26 MB; 0,192%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf13 (0,0451%)10.842.568 byte (10,34 MB; 0,0563%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 10.842.568 byte (10,34 MB; 0,0563%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 19.274.694.049 byte (17,95 GB).