Thống kê phương tiện

Jump to navigation Jump to search

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 14:11, ngày 19 tháng 7 năm 2018.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/tiff.tiff, .tif3 (0,0109%)52.093.640 byte (49,68 MB; 0,304%)
image/x-bmp.bmp18 (0,0652%)17.064.508 byte (16,27 MB; 0,0995%)
image/gif.gif1.013 (3,67%)46.921.647 byte (44,75 MB; 0,273%)
image/png.png, .apng4.916 (17,8%)1.335.379.092 byte (1,24 GB; 7,78%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe20.721 (75%)15.331.166.632 byte (14,28 GB; 89,4%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 16.782.625.519 byte (15,63 GB; 97,8%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg471 (1,71%)46.731.204 byte (44,57 MB; 0,272%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 46.731.204 byte (44,57 MB; 0,272%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/midi.mid, .midi, .kar1 (0,00362%)16.835 byte (16 kB; 0,0000981%)
audio/wav.wav16 (0,0579%)72.977.436 byte (69,6 MB; 0,425%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus438 (1,59%)207.649.274 byte (198,03 MB; 1,21%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 280.643.545 byte (267,64 MB; 1,64%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus6 (0,0217%)36.967.970 byte (35,26 MB; 0,215%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 36.967.970 byte (35,26 MB; 0,215%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf12 (0,0435%)10.631.933 byte (10,14 MB; 0,062%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 10.631.933 byte (10,14 MB; 0,062%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 17.157.600.171 byte (15,98 GB).