Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:09, ngày 22 tháng 3 năm 2019.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/webp.webp1 (0,0033%)38.356 byte (37 kB; 0,000189%)
image/tiff.tiff, .tif3 (0,00991%)52.093.640 byte (49,68 MB; 0,256%)
image/x-bmp.bmp18 (0,0595%)17.064.508 byte (16,27 MB; 0,0839%)
image/gif.gif1.020 (3,37%)84.309.725 byte (80,4 MB; 0,414%)
image/png.png, .apng5.246 (17,3%)1.383.631.962 byte (1,29 GB; 6,8%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe22.983 (76%)18.266.627.929 byte (17,01 GB; 89,8%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 19.803.766.120 byte (18,44 GB; 97,3%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg495 (1,64%)52.570.160 byte (50,13 MB; 0,258%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 52.570.160 byte (50,13 MB; 0,258%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/midi.mid, .midi, .kar1 (0,0033%)16.835 byte (16 kB; 0,0000827%)
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp31 (0,0033%)2.075.211 byte (1,98 MB; 0,0102%)
audio/webm.webm1 (0,0033%)2.104.363 byte (2,01 MB; 0,0103%)
audio/wav.wav16 (0,0529%)72.977.436 byte (69,6 MB; 0,359%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus451 (1,49%)213.289.128 byte (203,41 MB; 1,05%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 290.462.973 byte (277,01 MB; 1,43%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus11 (0,0364%)190.101.812 byte (181,3 MB; 0,934%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 190.101.812 byte (181,3 MB; 0,934%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf13 (0,043%)10.842.568 byte (10,34 MB; 0,0533%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 10.842.568 byte (10,34 MB; 0,0533%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 20.347.743.633 byte (18,95 GB).