Thống kê phương tiện

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 16:31, ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/webp.webp1 (0,00338%)38.356 byte (37 kB; 0,000191%)
image/tiff.tiff, .tif3 (0,0101%)52.093.640 byte (49,68 MB; 0,259%)
image/x-bmp.bmp18 (0,0608%)17.064.508 byte (16,27 MB; 0,0849%)
image/gif.gif1.015 (3,43%)49.139.968 byte (46,86 MB; 0,245%)
image/png.png, .apng5.065 (17,1%)1.274.509.392 byte (1,19 GB; 6,34%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe22.510 (76,1%)18.169.490.853 byte (16,92 GB; 90,4%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 19.562.336.717 byte (18,22 GB; 97,4%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg485 (1,64%)47.707.953 byte (45,5 MB; 0,237%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 47.707.953 byte (45,5 MB; 0,237%).

Âm thanh

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
audio/midi.mid, .midi, .kar1 (0,00338%)16.835 byte (16 kB; 0,0000838%)
audio/wav.wav16 (0,0541%)72.977.436 byte (69,6 MB; 0,363%)
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus445 (1,5%)208.334.688 byte (198,68 MB; 1,04%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 281.328.959 byte (268,3 MB; 1,4%).

Video

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus11 (0,0372%)190.101.812 byte (181,3 MB; 0,946%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 190.101.812 byte (181,3 MB; 0,946%).

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf13 (0,0439%)10.842.568 byte (10,34 MB; 0,054%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 10.842.568 byte (10,34 MB; 0,054%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 20.092.318.009 byte (18,71 GB).