Thay đổi liên quan

Jump to navigation Jump to search

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua

Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ | Hiện tác vụ xếp thể loại | Hiện Wikidata
Xem các thay đổi từ 08:17 ngày 23 tháng 7 năm 2018 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
D
Sửa đổi trên Wikidata
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 23 tháng 7 năm 2018

  • (khác | sử) . . Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia‎; 02:58 . . (+24). .ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)(Xin chào bạn. Về đề tài ĐỜI TƯ SUZUKI CHOJI,chuyện riêng tư của gia đình, chúng tôi bị ai đó đăng lên về đời tư của dòng họ tôi, khi chưa có sự đồng ý của gia đình dòng họ. Chúng tôi yêu cầu muốn xóa đi đề tài đó, xin trợ giúp về việc xóa bài ghi chép về đời tư của dòng họ chúng tôi. Xin nhờ bạn giúp ý kiến.)
  • (khác | sử) . . Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia‎; 02:33 . . (+354). .ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)(Xin chào bạn. Về đề tài ĐỜI TƯ SUZUKI CHOJI,chuyện riêng tư của gia đình, chúng tôi bị ai đó đăng lên về đời tư của dòng họ tôi, khi chưa có sự đồng ý của gia đình dòng họ. Chúng tôi yêu cầu muốn xóa đi đề tài đó, xin trợ giúp về việc xóa bài ghi chép về đời tư của dòng họ chúng tôi. Xin nhờ bạn giúp ý kiến.)
  • (khác | sử) . . Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia‎; 02:14 . . (+917). .Hiromitsu ishida (Thảo luận | đóng góp)(Đề mục mới: Xin chào bạn. Về đề tài ĐỜI TƯ SUZUKI CHOJI,chuyện riêng tư của gia đình, chúng tôi bị ai đó đăng lên về đời tư của dòng họ tôi, khi chưa có sự đồng ý của gia đình dòng họ. Chúng tôi yêu cầu muốn xóa đi đề tài đó, xin trợ giúp về việc xóa bài ghi chép về đời tư của dòng họ chúng tôi. Xin nhờ bạn giúp ý kiến.) (Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động)

ngày 21 tháng 7 năm 2018

ngày 19 tháng 7 năm 2018

ngày 18 tháng 7 năm 2018