Thay đổi liên quan

Jump to navigation Jump to search

Nhập tên trang để xem các thay đổi được thực hiện tại những trang được liên kết với trang đó. (Để xem các trang được xếp vào một thể loại nào đó, nhập Thể loại:Tên thể loại). Các thay đổi được thực hiện tại trang trong danh sách bạn theo dõi được tô đậm.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua

Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ | Hiện tác vụ xếp thể loại | Hiện Wikidata
Xem các thay đổi từ 16:26 ngày 14 tháng 8 năm 2018 trở về sau
   
Tên trang:
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
D
Sửa đổi trên Wikidata
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 14 tháng 8 năm 2018

ngày 12 tháng 8 năm 2018

ngày 10 tháng 8 năm 2018

ngày 8 tháng 8 năm 2018

  • (khác | sử) . . Hoa Kỳ‎; 08:23 . . (-590). .Đông Minh (Thảo luận | đóng góp)(số liệu đã sai cứ thích để. Bạn này rất thích cái nội dung do bạn ấy tạo ra thì phải. Bên bảng tiếng Anh đất đai những phần có liên quan này chỉ có vài km2, đơn vị mẫu cũng chỉ vài trăm thôi, qua đây cứ thích phóng đại lên hàng ngàn km2. Đừng có để rồi làm hại những người đọc bạn à !)