Đế Ai

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đế Ai
vua Thần Nông thị
Tại vị?
Tiền nhiệmĐế Lai
Kế nhiệmĐế Du Võng hay Đế Khắc?
Thông tin chung
Sinh?
Mất?
Hậu duệTiết Hành, Khắc?
Thân phụĐế Lai
Thân mẫu?

Đế Ai (chữ Hán: 帝哀),[1][2][3] còn gọi là Đế Lý hay Đế Cư,[4] được xem là vị vua thứ 7 của Thần Nông thị. Ông là con của Đế Ly (còn gọi là Đế Lai).[1][4] Cả Tư trị thông giámThông giám tục biên đều chép là ông làm vua 43 năm.[3][4]

Sử ký tác ẩn chép là ông sinh ra Khắc và Khắc là vị vua nối ngôi,[1] nhưng Thông giám tục biên lại chép rằng Khắc chỉ là cháu của Đế Lý (tức Đế Ai): Lai sinh Đế Lý lại viết là Đế Cư tại vị 43 năm, Cư sinh Tiết Hành, Tiết Hành sinh Khắc và Hí, đều không làm vua, Khắc sinh Đế Du Võng.[4]

Cả Tư trị thông giámThông giám tục biên cũng gọi Đế Ly (hay Đế Lai) là Đế Khắc,[3][4] với chữ Khắc trong Tư trị thông giám dùng chỉ Đế Ly và trong Thông giám tục biên dùng chỉ Đế Lai và Khắc con của Tiết Hành cùng đều là chữ 克.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c Tam Hoàng bản kỷ. Bổ sung của Tư Mã Trinh tại Sử ký tác ẩn. Trích: Thần Nông nạp Bôn Thủy thị chi nữ, viết Thính Yêu vi phi, sinh Đế Đồi. Đồi sinh Đế Thừa, Thừa sinh Đế Minh, Minh sinh Đế Trực, Trực sinh Đế Li, Li sinh Đế Ai, Ai sinh Đế Khắc, Khắc sinh Đế Du Võng. Phàm bát đại, ngũ bách tam thập niên. (神農納奔水氏之女。曰聽訞為妃,生帝魋。魋生帝承, 承生帝明,明生帝直,直生帝氂,氂生帝哀, 哀生帝克,克生帝榆𦊀。凡八代,五百三十年)
  2. ^ Hồ Nhất Quế (胡一桂), Sử toản thông yếu. Quyển 1. Đoạn 9-10: Thần Nông. Trích dẫn: Thần Nông thị sau có đế Lâm Khôi, đế Thừa, đế Minh, đế Trực, đế Lai, đế Ai, đế Du Võng tất cả là tám đời. (神农氏后又有帝临魁帝承帝明帝直帝来帝哀帝榆㒺通八代 ….)
  3. ^ a b c Tư Mã Quang. Tư trị thông giám - Ngoại kỷ. Quyển 1. Xem đoạn 100-106.
  4. ^ a b c d e Trần Kình (陳桱) Thông giám tục biên (通鑑續編). Quyển 1. Đoạn 8. Trích dẫn: Tại vị 140 năm, mất ở Trường Sa ….. Thần Nông thị lấy người con gái Mãng Thủy thị tên là Thính Bạt, sinh Lâm Khôi tự lập làm Viêm Đế, tại vị 80 năm, Lâm Khôi sinh Đế Thừa, tại vị 60 năm, Thừa sinh Đế Minh, tại vị 49 năm, Minh sinh Đế Nghi lại viết là Đế Trực tại vị 45 năm, Nghi sinh Đế Lai còn viết là Đế Khắc tại vị 48 năm, Lai sinh Đế Lý lại viết là Đế Cư tại vị 43 năm, Cư sinh Tiết Hành, Tiết Hành sinh Khắc và Hí, đều không làm vua, Khắc sinh Đế Du Võng…. Chư hầu quy phục vua 55 năm …. (在位百四十年崩于長沙….神農氏納莽水氏之女曰聽詙生臨魁嗣為炎帝在位八十年臨魁生帝承在位六十年承生帝明在位四十九年明生帝宜又曰帝直在位四十五年冝生帝來亦曰帝克在位四十八年來生帝裏又曰帝居在位四十三年居生節莖節莖生克及戲皆不在帝位克生帝榆罔 … 諸侯歸之帝之五十五年)
  1. ^ Tư Mã Trinh coi là một vị vua.