Đức Thành (quận cũ)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đức Thành là một quận cũ thuộc tỉnh Sa Đéc trong hệ thống hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Quận Đức Thành được thành lập năm 1962, năm 1975, khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tạm thời duy trì phân giới hành chính quân Đức Thành cho đến năm 1976 thì giải thể.

Địa giới quận Đức Thành gần như là địa giới huyện Lai Vung ngày nay và 2 xã Hòa Thành và Tân Dương của quận Đức Thịnh.

Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Quận Đức Thành nằm ở phía tây nam tỉnh Sa Đéc

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa quyết định giải thể tỉnh Sa Đéc, sáp nhập vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Quận Lai Vung khi đó cũng bị giải thể và nhập vào địa bàn quận Lấp Vò thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 11 tháng 7 năm 1962, chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho thành lập quận Đức Thành thuộc tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở tách đất từ quận Lấp Vò, quận lỵ đặt xã Hòa Long. Quận Đức Thành có địa giới hành chính trùng với quận Lai Vung cũ trước năm 1956.

Quận Đức Thành gồm 8 xã: Hòa Long, Long Hậu, Long Thắng, Phong Hòa, Tân Hòa Bình, Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Thới, quận lỵ đặt xã Hòa Long. Địa giới quận Đức Thành: Đông giáp tỉnh Vĩnh Long, Tây giáp quận Lấp Vò, cùng tỉnh, Nam giáp sông Hậu, Bắc giáp quận Đức Thịnh, cùng tỉnh.

Sau năm 1965, các tổng mặc nhiên bị giải thể. Ngày 24 tháng 9 năm 1966, tỉnh Sa Đéc được tái lập, quận Đức Thành trở lại thuộc tỉnh Sa Đéc.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]