Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc


Thành viên Ủy ban
Chủ nhiệm Đặng Tiểu BìnhTrần Vân
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu Tổ chức cấp trên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Bắc Kinh
Lịch sử
Thành lập năm 1982
Kết thúc năm 1992

Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan đặc thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại từ năm 1982-1992. Mục đích thành lập trên cơ sở giải quyết vấn đề chuyển giao quyền lực các tổ chức và lãnh đạo của Đảng, các lão thành sẽ vào Ủy ban Cố vấn Trung ương để cho các cán bộ trẻ tuổi thay thế. Trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban, Đặng Tiểu Bình đã nói "đây là hình thức tổ chức có tình chất chuyển giao".

Thành viên của Ủy ban là các lão thành có 40 năm tuổi Đảng hoặc hơn, gần giống với Bát đại nguyên lão. Tổ chức bộ máy của Ủy ban gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường vụ, Ủy viên. Mặc dù là cơ quan tư vấn nhưng Ủy ban có quyền còn lớn hơn Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm của Ủy ban này phải là 1 thành viên xuất thân từ Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Ủy viên Ủy ban Cố vấn có thể tham dự phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thường từng giữ chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy trước khi về Trung ương làm Ủy viên.

Phó Chủ nhiệm Ban cố vấn có thể tham gia các phiên họp toàn thể của Bộ Chính trị, Các ủy viên thường vụ Ban cố vấn cũng có thể tham gia các cuộc họp này.

Do đó, cấu trúc của Đảng Cộng sản TQ khi đó là hệ thống "song trùng" gồm:

Lãnh đạo Đảng Cựu Lãnh đạo
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ủy ban Cố vấn TW
Bộ Chính trị Thường vụ Ban Cố vấn TW: Phó chủ nhiệm, Ủy viên thường vụ
Ban Thường vụ Bộ Chính trị Chủ nhiệm ủy ban Cố vấn TW

Ủy ban Cố vấn TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc với nhau qua 3 nhóm vấn đề lớn: Gợi Ý Các Chính Sách, Hỗ Trợ Các giải Pháp, Làm Việc Với Quần Chúng Nhân dân. Tuy thế ảnh hưởng của ban này còn lớn hơn nhiều so với các điều khoản quy định. Công Việc hàng ngày của Ủy ban Cố vấn trên thực tế do Đặng Tiểu Bình và Bạc Nhất Ba chủ trì và phân công công tác.

Ngày 18-10-1992, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc TQ thông qua quyết định về việc thôi không thành lập Ủy ban Cố vấn Trung ương, từ đó Ủy ban này dần đi vào lịch sử.

Ngày 31-7-2015, Ông Trương Vận Phu (1914-2015) cựu Ủy viên Quốc vụ viện, Cựu Bộ trưởng Tài chính, cựu Ủy viên Thường vụ Ủy ban Cố vấn Trung ương là người còn sống cuối cùng trong Ủy ban thường vụ của ban này tạ thế, hưởng thọ 101 tuổi. Biểu tượng cuối cùng của ban này đã hoàn toàn lui vào quá khứ!

Khóa thứ 12 (1982-1987)
tại hội nghị lần thứ 5 Ủy ban (24/9/1985), Hội nghị đã bổ sung Ủy viên Thường vụ Ủy ban.
Khóa thứ 13 (1987-1992)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]