16765 Agnesi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Agnesi
Khám phá
Khám phá bởiP. G. Comba
Nơi khám pháPrescott
Ngày khám phá16 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định16765
Đặt tên theo
Augusto Righi
1996 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3323740
Viễn điểm quỹ đạo2.9178518
Độ lệch tâm0.1115148
Chu kỳ quỹ đạo1553.5327313
Độ bất thường trung bình297.72527
Độ nghiêng quỹ đạo12.25079
Kinh độ của điểm nút lên17.95683
Acgumen của cận điểm313.54931
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.0

16765 Agnesi (1996 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1996 bởi P. G. CombaPrescott.

Tham khảo[edit | edit source]

Liên kết ngoài[edit | edit source]