AlphaGo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
AlphaGo logo

AlphaGo là chương trình máy tính cờ vây do Google DeepMind phát triển tại London.[1] Trong tháng 10 năm 2015, nó đã trở thành chương trình máy tính Go đầu tiên đánh bại một cầu thủ chuyên nghiệp Go không chấp trên bàn cỡ lớn 19 × 19. Vào tháng 3 năm 2016, nó đã đánh bại Lee Sedol trong ba trận đầu tiên trong một trận đấu năm trận đấu, lần đầu tiên một máy tính Go chương trình đã đánh bại 9-dan chuyên nghiệp mà không chấp. Mặc dù thua Lee Sedol trong ván thứ tư, Lee nghỉ đấu trận đấu cuối cùng, cho một điểm số cuối cùng của trò chơi 4 đến 1 thắng lợi thuộc về AlphaGo. Thuật toán của AlphaGo sử dụng một sự kết hợp của kỹ thuật máy học và tìm kiếm cây, kết hợp với đào tạo mở rộng, cả từ lối chơi của con người và máy tính.

Lịch sử và trận đấu[sửa | sửa mã nguồn]

Trận đấu với Fan Hui[sửa | sửa mã nguồn]

AlphaGo (đen) với Fan Hui, ván 4 (8 tháng 10 năm 2015), AlphaGo thắng.

Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go 79.svg Go 80.svg Go 68.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go 55.svg Go board diagram image.svg Go 59.svg Go board diagram image.svg Go 69.svg Go 66.svg Go 67.svg Go 48.svg Go board diagram image.svg Go 83.svg Go 82.svg Go 85.svg Go 89.svg Go 97.svg Go 95.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 57.svg Go 54.svg Go 53.svg Go board diagram image.svg Go 21.svg Go 18.svg Go 70.svg Go 65.svg Go board diagram image.svg Go 64.svg Go 84.svg Go 81.svg Go 87.svg Go 10.svg Go 91.svg Go w4.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 58.svg Go 56.svg Go b3.svg Go 63.svg Go 22.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 23.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go 86.svg Go 88.svg Go 93.svg Go 92.svg Go 98.svg Go w8.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 52.svg Go board diagram image.svg Go 60.svg Go 61.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 24.svg Go 25.svg Go board diagram image.svg Go 90.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 94.svg Go board diagram image.svg Go b5.svg Go w6.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 62.svg Go 19.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 28.svg Go 27.svg Go 29.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b7.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 50.svg Go board diagram image.svg Go 33.svg Go 39.svg Go 30.svg Go 26.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b9.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 74.svg Go board diagram image.svg Go 32.svg Go 36.svg Go 37.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 34.svg Go 31.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 72.svg Go 73.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 38.svg Go 41.svg Go 47.svg Go board diagram image.svg Go 35.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 49.svg Go 15.svg Go 40.svg Go 46.svg Go 42.svg Go 43.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 51.svg Go 44.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 45.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 13.svg Go 77.svg Go 11.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 71.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 76.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 12.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 17.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 75.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b1.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 20.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w2.svg Go 78.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 16.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 99.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 14.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
99 nước đầu (96 ở 10)
Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go 23.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go 20.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go 18.svg Go 19.svg Go 26.svg
Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go 22.svg Go 21.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 30.svg Go board diagram image.svg Go 28.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 25.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go 17.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 32.svg Go 27.svg Go board diagram image.svg Go 29.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 33.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 40.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go 65.svg Go 64.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 39.svg Go 38.svg Go board diagram image.svg Go 31.svg Go 41.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go 63.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 37.svg Go 36.svg Go board diagram image.svg Go 46.svg Go 24.svg Go 42.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 13.svg Go b9.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 35.svg Go 34.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 56.svg Go 55.svg Go b.svg Go 57.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w6.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go -.svg Go b1.svg Go board diagram image.svg Go 43.svg Go 45.svg Go 53.svg Go w.svg Go w.svg Go 15.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 14.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b5.svg Go b3.svg Go board diagram image.svg Go 00.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go 44.svg Go 47.svg Go w.svg Go 54.svg Go board diagram image.svg Go 16.svg Go 58.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 02.svg Go 08.svg Go b7.svg Go 10.svg Go 11.svg Go w4.svg Go board diagram image.svg Go 48.svg Go board diagram image.svg Go 49.svg Go board diagram image.svg Go 51.svg Go 52.svg Go 59.svg Go 61.svg Go 62.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go 12.svg Go d.svg Go 50.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go 60.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
Nước 100-165.

Trận đấu với Lee Sedol[sửa | sửa mã nguồn]

Các trận đấu tại Ô Chấn (Hội nghị Tương lai Cờ vây)[sửa | sửa mã nguồn]

Vào cuối tháng 5 năm 2017, AlphaGo sẽ chơi một số ván triển lãm ở Ô Chấn, bao gồm:[2]

  • 3 trận đấu so với kỳ thủ số 1 thế giới, Kha Khiết (23-27 tháng 5)
  • AlphaGo đấu với một nhóm các kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc
  • Đánh đôi: con người + AlphaGo đấu với con người + AlphaGo

AlphaGo đã giành được trận thắng đầu tiên khi đánh bại Kha Khiết vào ngày 23 tháng 5[3] và thắng trận thứ 2 ngày 25 tháng 5.[4]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]