Bái vật giáo hàng hóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Sùng bái hàng hóa: người sản xuất và người tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ nhìn nhận nhau như là tiền và mặt hàng mà họ trao đổi.

Trong triết học Marx, thuật ngữ sùng bái hàng hóa hay bái vật giáo hàng hoá mô tả quan hệ giữa sản xuất và trao đổi như là quan hệ xã hội giữa vật với vật (tiền và mặt hàng) chứ không phải giữa người với người. Trong vai trò đồ vật hóa, sự sùng bái hàng hóa biểu thị lượng giá trị như là đặc điểm cố hữu của hàng hóa, chứ không phải phát sinh từ quan hệ giữa các cá nhân sản xuất hàng hóa ấy, như lực lượng lao động chẳng hạn.[1][2] Sự sùng bái hàng hóa được đề cập ở chương thứ nhất trong Tư bản (1867), theo đó Marx giải thích rằng tổ chức xã hội của lao động được điều tiết thông qua sự trao đổi trên thị trường, sự mua bán hàng hóa và dịch vụ; do vậy, quan hệ xã hội tư bản giữa người với người — ai làm ra gì, ai làm việc cho ai, thời gian sản xuất của một mặt hàng, v.v. — là quan hệ xã hội giữa các khách thể.[3]

Trên thị trường, hàng hóa hiện thân ở dạng mất đi nhân cách, như thể một hình mẫu biệt lập của nó, điều mà che khuất đi mối quan hệ xã hội của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa.[4]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Thuyết tiền Mác-xít
Thuyết Mác-xít liên quan
Thuyết hậu Mác-xít phát sinh từ thuyết sùng bái hàng hóa

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Marx, Karl (1887). Capital Volume One. Moscow: Progress Publishers. A commodity is therefore a mysterious thing, simply because in it the social character of men’s labour appears to them as an objective character stamped upon the product of that labour; because the relation of the producers to the sum total of their own labour is presented to them as a social relation, existing not between themselves, but between the products of their labour.
  2. ^ Isaak Illich Rubin cho rằng "Lý thuyết bái vật giáo là cơ sở của toàn bộ hệ thống kinh tế của Marx nói chung, và thuyết giá trị của ông nói riêng." — Essays on Marx's Theory of Value. Montreal: Black Rose Books, 1990, tr. 5.
  3. ^ Roubine, Isaak I. (2009). Essais sur la théorie de la valeur de Marx. Paris: Syllepse. tr. 55. ISBN 978-2-84950-218-1.
  4. ^ Rubin, Isaak Illich (1972). Essays on Marx's Theory of Value. Detroit: Black and Red.

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]