Bản mẫu:Âm thanh bộ trống thông dụng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Âm thanh mẫu của bộ trống thông dụng
Thành phần Nội dung Âm thanh

(Tập tin Vorbis)

Snare

(Trống con)

Unmuffled snare drum

(Trống con không rè)

Về âm thanh này53 KB 
Muffled snare drum

(Trống con có rè)

Về âm thanh này37 KB 
Rim click on a snare

(Gõ vành trống con)

Về âm thanh này46 KB 
Bass drum

(Trống cái)

Muffled bass drum (Trống cái có rè) Về âm thanh này54 KB 
Toms

(Tum)

8-inch rack tom

(Tum bổng)

Về âm thanh này59 KB 
12-inch rack tom

(Tum trung)

Về âm thanh này41 KB 
Floor tom

(Tum trầm)

Về âm thanh này39 KB 
Hi-hat

(Xập xỏa)

Closed hi-hat

(Xập xỏa đóng)

Về âm thanh này41 KB 
Open hi-hat

(Xập xỏa mở)

Về âm thanh này58 KB 
Hi-hat being opened and closed by its foot pedal

(Dậm Xập xỏa)

Về âm thanh này48 KB 
Crash

(Chũm chọe xèng)

Crash cymbal

(Xèng chũm chọe)

Về âm thanh này52 KB 
Ride

(Chũm chọe nảy)

Hit normally

(Gõ bình thường)

Về âm thanh này61 KB 
Hit on the bell of the cymbal

(Gõ trên chuông chũm chọe)

Về âm thanh này71 KB 
Hit on the rim

(Gõ trên chóp chũm chọe)

Về âm thanh này67 KB 
Beat

(Điểm phách)

A typical rock beat on hi-hat

(Một kiểu điểm phách cuộn trên xập xỏa)

Về âm thanh này95 KB 
Typical rock beat on ride cymbal

(Kiểu điểm phách cuộn trên chũm chọe nảy)

Về âm thanh này89 KB 
Xem thêm thể loạiDrums thuộc Wikipedia Commons