Bản mẫu:Ý tưởng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bulbgraph.png Ý tưởng:


Usage[sửa mã nguồn]

You may either use {{idea}} by itself for the default message or you may add a custom message as an optional parameter.

Template Result
{{idea}} Bản mẫu:Idea
{{idea|Custom message}} Bản mẫu:Idea

Example[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Pseudoheading Bản mẫu:Idea I think we could create an {{idea}} template for those who want to propose ideas. --User:Schalice

I agree, this would prove useful. --User:Benzband
I actually think it is pointless, but i wouldn't oppose it as it seems you could make use of it. --User:Example
Right, it seems we're getting somewhere. --User:Schalice
Có Xong I created it in it's basic form, but there's still room for improvement :-) --User:Example
Cảm ơn. -- User:Schalice

See also[sửa mã nguồn]

Inline icon templates by shape and color[sửa mã nguồn]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
Đã giải quyết {{Resolved mark large}}
 Đã bổ sung {{Implemented}}
check Đã bổ sung một phần {{PImplemented}}
Đã giải quyết {{Resolved mark}}
Đã chấp nhận {{Accepted}}
 Đồng ý {{Agree}}
Đã chấp nhận {{Approved}}
Đã kiểm tra {{Checked2}}
 Đã xác minh {{Verified}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
Đã xác nhận {{Confirmed}}
Đã xác nhận với tài khoản thành viên, Không xác nhận cho địa chỉ IP. {{Confirmed-nc}}
Bản mẫu:Technically indistinguishable {{Tallyho}}
Mọi tài khoản con rối đã bị dán nhãn và cấm sửa đổi. Kết thúc vụ này. {{Blockedtaggedclosing}}
Green tickY {{Check mark}}
Có  {{Tick}}
Đã giúp đỡ {{Helped}}
Có Xong {{Done}}
Có Đã hoàn tất tác vụ. {{Donetask}}
Có Xong - như một cuộc tranh luận về việc đề xuất xóa, theo yêu cầu bài viết đã được khôi phục. {{Unprod}}
Đã phản hồi trên trang thảo luận của thành viên.
{{Autp}}
Bản mẫu:Responded {{Responded}}
  Hợp nhất xong. {{Merge done}}
{{Marked}}
 Xong {{Done-t}}
 Vượt qua {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
Bản mẫu:Yes check {{Yes check}}
Green tickY {{Y&}}
Cross marks
Red XN {{X mark big}}
KhôngN {{Cross}}
KhôngNĐề xuất này đã hết hiệu lực {{Expired}}
KhôngN Đã xóa {{Deleted}}
Chưa xong {{Not done}}
KhôngN Không thực hiện và sẽ không thực hiện {{Not done not likely}}
KhôngN Quá cũ {{Stale-small}}
Đã từ chối {{Smallrejected}}
NoN {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 Không {{No mark}}
 Không vượt qua {{No pass}}
Bản mẫu:Not done-t {{Not done-t}}
 Không thành công {{Fail}}
Red XN {{N&}}
Bản mẫu:X mark-n {{X mark-n}}
Bản mẫu:Xed box {{Xed box}}
Bản mẫu:Cancelled {{Cancelled}}
Bản mẫu:Deleted-image {{Deleted-image}}
Đã từ chối trước đó {{Already declined}}
Bản mẫu:Opblocked {{Opblocked}}
Bản mẫu:User-blocked {{User-blocked}}
Bản mẫu:Not a bug {{Notabug}}
Bản mẫu:Notfixed {{Notfixed}}
Bản mẫu:Won't fix {{Won't fix}}
Bản mẫu:Withdraw {{Withdraw}}
Bản mẫu:Nojoy {{Nojoy}}
Bản mẫu:Unrelated {{Unrelated}}
Bản mẫu:Off-topic talk {{Off-topic talk}}
Black check marks
Bản mẫu:Already done {{Already done}}
Bản mẫu:Resolved1 {{Resolved1}}
Bản mẫu:Check mark-n {{Check mark-n}}
Đã kiểm tra {{Checked}}
Bản mẫu:Checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
Bản mẫu:Yellow tick {{Yellow tick}}
yellow tickY Xong phân nửa {{Half done}}
Yellow check.svgY Xong một phần {{Partly done}}
Bản mẫu:Partly done-t {{Partly done-t}}
Blue check marks
Bản mẫu:Semi-done {{Semi-done}}
Đã sửa {{Fixed}}
Bản mẫu:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Bản mẫu:Bug pending {{Bug pending}}
Đã giải quyết {{Bug resolved}}
 Đã cấm và dán nhãn {{Blockedandtagged}}
Đã cấm nhưng chưa dán nhãn {{Blockedwithouttags}}
Bản mẫu:Ipbedone {{Ipbedone}}
 Đã cấm IP {{IPblock}}
Đã cấm Proxy {{Pblock}}
Bản mẫu:Psblock {{Psblock}}
Bản mẫu:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
Đóng {{Close}}
Bản mẫu:Denied {{Denied}}
Flat minus icon - red.svg Phản đối {{Disagree}}
Bản mẫu:Unapproved {{Unapproved}}
Bản mẫu:NotBug {{NotBug}}
Bản mẫu:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Bản mẫu:Invalid {{Invalid}}
Từ chối {{Declined}}
no Không tác vụ {{No action}}
 Miễn bình luận {{Nocomment}}
 Không cần thiết {{Unnecessary}}
Bản mẫu:No comment IP {{Nc}}
Bản mẫu:Removed {{Removed}}
Plus sign
Đã thêm {{Added}}
Bản mẫu:Posted {{Posted}}
Bản mẫu:Works for me {{Works for me}}
Bản mẫu:Likely {{Likely}}
Bản mẫu:Endorse {{Endorse}}
Bản mẫu:Decline {{Decline}}
Bản mẫu:Decline-IP {{Decline-IP}}
Kiểm định viên tán thành {{Cu-endorsed}}
Bản mẫu:Cudecline {{Cudecline}}
Bản mẫu:Delisted {{Delisted}}
Bản mẫu:Inconclusive {{Inconclusive}}
Bản mẫu:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
Bản mẫu:Bug closed {{Bug closed}}
Bản mẫu:Bug new {{Bug new}}
Bản mẫu:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Bản mẫu:Deferred {{Deferred}}
Bản mẫu:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
Bản mẫu:Deferblack {{Deferblack}}
Bản mẫu:Defermetablack {{Defermetablack}}
Bản mẫu:Deferrsn {{Deferrsn}}
Bản mẫu:Deferspam {{Deferspam}}
Bản mẫu:Deferspambot {{Deferspambot}}
Bản mẫu:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
Bản mẫu:PendingRequest {{PendingRequest}}
Bản mẫu:GAOnHold {{GAOnHold}}
Đang chờ {{On hold}}
Bản mẫu:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
Bản mẫu:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
Bản mẫu:Reviewing request {{Reviewing request}}
Bản mẫu:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
Đang chờ {{Await}}
Bản mẫu:Later {{Later}}
Sẽ thực hiện {{Tobedone}}
Đang thảo luận... {{Discussing}}
Đang thực hiện... {{Doing}}
[[User:|]] đang làm... {{Isdoing}}
Bản mẫu:Started {{Started}}
Bản mẫu:Inprogress {{Inprogress}}
Đang kiểm tra... {{Checking}}
Bản mẫu:Reviewing {{Reviewing}}
Note mark
Bản mẫu:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
Bản mẫu:Note2 {{Note2}}
 Ghi chú: {{A note}}
Bản mẫu:Administrator note {{Administrator note}}
Bản mẫu:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
Bản mẫu:High priority {{High priority}}
Bản mẫu:N.b. {{N.b.}}
Bản mẫu:Urgent {{Urgent}}
Bản mẫu:Bang {{Bang}}
Bản mẫu:Archive now {{Archive now}}
Lời nhắn của hành chính viên: {{Bureaucrat note}}
Lời nhắn của kiểm định viên: {{CUnote}}
Bản mẫu:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Bản mẫu:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
Bình luận: {{Comment}}
Bản mẫu:Remind {{Remind}}
Bản mẫu:Remark {{Remark}}
 Ghi chú của thư kí: {{Clerk-Note}}
Bản mẫu:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
Bản mẫu:Editor-Note {{Editor-Note}}
 Ghi chú của người đổi tên: {{Renamer note}}
Bản mẫu:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
Bản mẫu:Suggestion {{Suggestion}}
Bản mẫu:Maybe-t {{Maybe-t}}
Bản mẫu:Maybe-i {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
Bản mẫu:Dấu chấm hỏi {{Question mark}}
Bản mẫu:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
Bản mẫu:Not done for now {{Not done for now}}
Không chắc {{Not sure}}
Bản mẫu:Notsure {{Notsure}}
 Đang điều tra {{Investigating}}
Câu hỏi: {{Question}}
Câu hỏi: {{Question|label=foo}}
Bản mẫu:MoreInfo {{MoreInfo}}
Bản mẫu:Bug feedback {{Bug feedback}}
Bulb
Bản mẫu:Thân hành {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Bulbgraph.png Ý tưởng: {{Idea}}
Bản mẫu:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
Cảm ơn {{Thank you}}
Face-smile.svg Cảm ơn nhiều lắm! {{Thank you very much}}
Smiley Không có chi! {{You're welcome}}
Smiley Xin lỗi mà! {{Sorry}}
Face-wink.svg Cảm ơn nhé {{Thank}}
Tournesol.png Cảm ơn {{WikiThanks}}
Thumb sign
Bản mẫu:Thumbs down {{Thumbs down}}
Bản mẫu:Thumbs up {{Thumbs up}}
Bản mẫu:Great {{Great}}
👍 Like {{Like}}
Not facebook not like thumbs down.pngDislike {{Dislike}}

Others[sửa mã nguồn]

ω Đang chờ {{Awaiting}}
Bản mẫu:Buttinsky {{Buttinsky}}
Bản mẫu:BotComment {{Commentvote}}
Bản mẫu:Bug dupe {{Bug dupe}}
Bản mẫu:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
Bản mẫu:NewBug {{NewBug}}
Bản mẫu:BugFixed {{BugFixed}}
Bản mẫu:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
Bản mẫu:ProposalOutOfScope {{ProposalOutOfScope}}
Bản mẫu:Moved to commons {{Moved to commons}}
Bản mẫu:Orz {{Orz}}
Bản mẫu:Possibly {{Possibly}}
Bản mẫu:Read {{Read}}
Bản mẫu:Redflag {{Redflag}}
Bản mẫu:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
Bản mẫu:Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
arrow Đã lùi sửa {{Reverted}}
Bản mẫu:Twomanrule {{Twomanrule}}
Bản mẫu:UnderReview {{UnderReview}}
Bản mẫu:Facepalm {{Facepalm}}
Bản mẫu:Kéo {{Scissors}}
Bản mẫu:Self-trout {{Self-trout}}
Bản mẫu:Self-whale {{Self-whale}}
Bản mẫu:Sent {{Sent}}
Bản mẫu:Tuyết {{Snow}}
Bản mẫu:Stale GAN {{Stale GAN}}
Bản mẫu:SULcheck {{SULcheck}}
Bản mẫu:ToDo {{ToDo}}
Bản mẫu:Undone {{Undone}}
Bản mẫu:Uploaded {{Uploaded}}
Bản mẫu:Warnsign {{Warnsign}}
 Đã rút lại yêu cầu {{Withdrawn}}
 Đang làm việc {{Working}}
Bản mẫu:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
Hoàn thành {{Completed}}
Bản mẫu:Sblock {{Sblock}}
Bản mẫu:Possible {{Possible}}
Bản mẫu:Impossible {{Impossible}}
Bản mẫu:Possilikely {{Possilikely}}
Bản mẫu:Unlikely {{Unlikely}}
 Tôi thấy giống một con vịt {{Duck}}
 Tôi nghe như có tiếng vịt đang quàng quạc vào một cái loa {{Megaphoneduck}}
 ultimate {{Megaphoneduck|ultimate}}
Bản mẫu:Clerk Request {{Clerk Request}}
Bản mẫu:Relisted {{Relisted}}
Bản mẫu:Nosleepers {{Nosleepers}}
Bản mẫu:Behaviour {{Behaviour}}
Bản mẫu:StaleIP {{StaleIP}}
8 ball icon.svg Kiểm định viên Bóng Ma thuật số 8 nói: {{8ball}}
crystal ball Kiểm định viên không phải là một quả cầu tiên tri {{Crystalball}}
Bản mẫu:Ngư nghiệp {{Fishing}}
 Kiểm định viên không phải bột tiên ma thuật {{Pixiedust}}
¯\_(ツ)_/¯ {{Shrug}}
Bản mẫu:Lenny {{Lenny}}

Multi-sign templates[sửa mã nguồn]

The following templates implement several icons:

Others[sửa mã nguồn]