Bản mẫu:Đã từ chối

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đã từ chối

Tài liệu bản mẫu

sử dụng

Văn bản có thể được thay đổi bằng cách cung cấp nội dung mong muốn trong một tham số.

Ví dụ, {{Đã từ chối|prohibited}} trình bày prohibited.

Xem thêm

Inline icon templates by shape and color[sửa mã nguồn]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
Đã giải quyết {{Dấu đã giải quyết lớn}}
 Đã bổ sung {{Implemented}}
check Đã bổ sung một phần {{Đã bổ sung một phần}}
Đã giải quyết {{Dấu đã giải quyết}}
Đã chấp nhận {{Chấp nhận}}
 Đồng ý {{Đồng ý}}
Đã chấp nhận {{Chấp nhận}}
Đã kiểm tra {{Checked2}}
 Đã xác minh {{Verified}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
Đã xác nhận {{Xác nhận}}
Đã xác nhận với tài khoản thành viên, Không xác nhận cho địa chỉ IP. {{Xác nhận-nc}}
Bản mẫu:Tallyho {{Tallyho}}
Mọi tài khoản con rối đã bị dán nhãn và cấm sửa đổi. Kết thúc vụ này. {{Blockedtaggedclosing}}
Green tickY {{Check mark}}
Có  {{Tick}}
Đã giúp đỡ {{Đã giúp đỡ}}
Có Xong {{Xong}}
Có Đã hoàn tất tác vụ. {{Hoàn tất tác vụ}}
Có Xong - như một cuộc tranh luận về việc đề xuất xóa, theo yêu cầu bài viết đã được khôi phục. {{Unprod}}
Đã phản hồi trên trang thảo luận của thành viên.
{{Autp}}
Bản mẫu:Responded {{Responded}}
  Hợp nhất xong. {{Hợp nhất xong}}
{{Đã đánh dấu}}
 Xong {{Done-t}}
 Vượt qua {{Vượt qua}}
Green tickY {{Aye}}
Bản mẫu:Yes check {{Yes check}}
{{Y&}}
Cross marks
Red XN {{X mark big}}
KhôngN {{Cross}}
KhôngNĐề xuất này đã hết hiệu lực {{Đã hết hiệu lực}}
KhôngN {{Xmark}}
KhôngN Đã xóa {{Đã xóa}}
KhôngN Không thực hiện {{Không thực hiện}}
KhôngN Không thực hiện và sẽ không thực hiện {{Không thực hiện và sẽ không thực hiện}}
KhôngN Quá cũ {{Quá cũ}}
Đã từ chối {{Đã từ chối}}
NoN {{X mark}}
Red XN {{N}}
 Không {{No mark}}
 Không vượt qua {{Không vượt qua}}
Bản mẫu:Not done-t {{Not done-t}}
 Không thành công {{Không thành công}}
{{N&}}
Bản mẫu:X mark-n {{X mark-n}}
Bản mẫu:Xed box {{Xed box}}
Bản mẫu:Cancelled {{Cancelled}}
Bản mẫu:Deleted-image {{Deleted-image}}
Đã từ chối trước đó {{Đã từ chối trước đó}}
Bản mẫu:Opblocked {{Opblocked}}
Bản mẫu:User-blocked {{User-blocked}}
Bản mẫu:Notabug {{Notabug}}
Bản mẫu:Notfixed {{Notfixed}}
Bản mẫu:Won't fix {{Won't fix}}
Bản mẫu:Withdraw {{Withdraw}}
Bản mẫu:Nojoy {{Nojoy}}
Bản mẫu:Unrelated {{Unrelated}}
Bản mẫu:Not done for now {{not done for now}}
Black check marks
Bản mẫu:Already done {{Already done}}
Bản mẫu:Resolved1 {{Resolved1}}
Bản mẫu:Check mark-n {{Check mark-n}}
Đã kiểm tra {{Đã kiểm tra}}
Bản mẫu:Checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
Bản mẫu:Yellow tick {{Yellow tick}}
yellow tickY Xong phân nửa {{Xong phân nửa}}
Yellow check.svgY Xong một phần {{Xong một phần}}
Bản mẫu:Partly done-t {{Partly done-t}}
Blue check marks
Bản mẫu:Semi-done {{Semi-done}}
Đã sửa {{Đã sửa}}
Bản mẫu:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Bản mẫu:Bug pending {{Bug pending}}
Bản mẫu:Bug resolved {{Bug resolved}}
 Đã cấm và dán nhãn {{Đã cấm và dán nhãn}}
Đã cấm nhưng chưa dán nhãn {{Blockedwithouttags}}
Bản mẫu:Ipbedone {{Ipbedone}}
 Đã cấm IP {{IPblock}}
Đã cấm Proxy {{Pblock}}
Bản mẫu:Psblock {{Psblock}}
Bản mẫu:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
Đóng {{Đóng}}
Bản mẫu:Denied {{Denied}}
Flat minus icon - red.svg Phản đối {{Phản đối}}
Bản mẫu:Unapproved {{Unapproved}}
Bản mẫu:NotBug {{NotBug}}
Bản mẫu:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Bản mẫu:Invalid {{Invalid}}
Từ chối {{Từ chối}}
Bản mẫu:No action {{No action}}
 Miễn bình luận {{Miễn bình luận}}
 Không cần thiết {{Không cần thiết}}
Bản mẫu:Nc {{Nc}}
Bản mẫu:Removed {{Removed}}
Plus sign
Đã thêm {{Đã thêm}}
Bản mẫu:Posted {{Posted}}
Bản mẫu:Works for me {{Works for me}}
Bản mẫu:Likely {{Likely}}
Bản mẫu:Endorse {{Endorse}}
Bản mẫu:Decline {{Decline}}
Bản mẫu:Decline-IP {{Decline-IP}}
Kiểm định viên tán thành {{Kiểm định viên tán thành}}
Bản mẫu:Cudecline {{Cudecline}}
Bản mẫu:Delisted {{Delisted}}
Bản mẫu:Inconclusive {{Inconclusive}}
Bản mẫu:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
Bản mẫu:Bug closed {{Bug closed}}
Bản mẫu:Bug new {{Bug new}}
Bản mẫu:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Bản mẫu:Deferred {{Deferred}}
Bản mẫu:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
Bản mẫu:Deferblack {{Deferblack}}
Bản mẫu:Defermetablack {{Defermetablack}}
Bản mẫu:Deferrsn {{Deferrsn}}
Bản mẫu:Deferspam {{Deferspam}}
Bản mẫu:Deferspambot {{Deferspambot}}
Bản mẫu:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
Bản mẫu:PendingRequest {{PendingRequest}}
Bản mẫu:GAOnHold {{GAOnHold}}
Đang chờ {{Đang chờ}}
Bản mẫu:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
Bản mẫu:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
Bản mẫu:Reviewing request {{Reviewing request}}
Bản mẫu:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
Bản mẫu:Await {{Await}}
Bản mẫu:Later {{Later}}
Sẽ thực hiện {{Sẽ thực hiện}}
Đang thảo luận... {{Đang thảo luận}}
Đang thực hiện... {{Đang thực hiện}}
[[User:|]] đang làm... {{Thành viên đang làm}}
Bản mẫu:Started {{Started}}
Bản mẫu:Inprogress {{Inprogress}}
Đang kiểm tra... {{Đang kiểm tra}}
Note mark
Bản mẫu:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
Bản mẫu:Note2 {{Note2}}
Bản mẫu:A note {{A note}}
Bản mẫu:Administrator note {{Administrator note}}
Bản mẫu:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
Bản mẫu:High priority {{High priority}}
Bản mẫu:N.b. {{N.b.}}
Bản mẫu:Bang {{Bang}}
Bản mẫu:Archive now {{Archive now}}
Bản mẫu:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
Lời nhắn của kiểm định viên: {{Lời nhắn của kiểm định viên}}
Bản mẫu:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Bản mẫu:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
Bình luận: {{Bình luận}}
Bản mẫu:Remind {{Remind}}
Bản mẫu:Remark {{Remark}}
Bản mẫu:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
Bản mẫu:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
Bản mẫu:Rollbacker-Note {{Rollbacker-Note}}
Bản mẫu:Editor-Note {{Editor-Note}}
Bản mẫu:Renamer note {{Renamer note}}
Bản mẫu:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
Bản mẫu:Suggestion {{Suggestion}}
Bản mẫu:Maybe-t {{Maybe-t}}
Question? {{Qmark}}
Bản mẫu:Question mark {{Question mark}}
Bản mẫu:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
Không chắc {{Không chắc}}
Bản mẫu:Notsure {{Notsure}}
 Đang điều tra {{Đang điều tra}}
Câu hỏi: {{Câu hỏi}}
Câu hỏi: {{Câu hỏi|label=foo}}
Bản mẫu:MoreInfo {{MoreInfo}}
Bản mẫu:Bug feedback {{Bug feedback}}
Bulb
Bản mẫu:Bulb {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Bản mẫu:Idea {{Idea}}
Bản mẫu:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
Cảm ơn {{Cảm ơn}}
Face-smile.svg Cảm ơn nhiều lắm! {{Cảm ơn nhiều lắm}}
Smiley Không có chi! {{Không có chi}}
Smiley Xin lỗi mà! {{Xin lỗi}}
Face-wink.svg Cảm ơn nhé {{Cảm ơn 2}}
Tournesol.png Cảm ơn {{WikiThanks}}
Thumb sign
Bản mẫu:Thumbs down {{Thumbs down}}
Bản mẫu:Thumbs up {{Thumbs up}}
Bản mẫu:Great {{Great}}
👍 Like {{Like}}
Not facebook not like thumbs down.pngDislike {{Dislike}}

Others[sửa mã nguồn]

ω Đang chờ {{Awaiting}}
Bản mẫu:Commentvote {{Commentvote}}
Bản mẫu:Bug dupe {{Bug dupe}}
Bản mẫu:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
Bản mẫu:NewBug {{NewBug}}
Bản mẫu:BugFixed {{BugFixed}}
Bản mẫu:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
Bản mẫu:Moved to commons {{Moved to commons}}
Bản mẫu:Orz {{Orz}}
Bản mẫu:Possibly {{Possibly}}
Bản mẫu:Read {{Read}}
Bản mẫu:Redflag {{Redflag}}
Bản mẫu:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
Bản mẫu:Reopened {{Reopened}}
arrow Đã lùi sửa {{Đã lùi sửa}}
Bản mẫu:Twomanrule {{Twomanrule}}
Bản mẫu:UnderReview {{UnderReview}}
Bản mẫu:Facepalm {{Facepalm}}
Bản mẫu:Scissors {{Scissors}}
Bản mẫu:Self-trout {{Self-trout}}
Bản mẫu:Sent {{Sent}}
Bản mẫu:Snow {{Snow}}
Bản mẫu:Stale GAN {{Stale GAN}}
Bản mẫu:SULcheck {{SULcheck}}
Bản mẫu:ToDo {{ToDo}}
Bản mẫu:Undone {{Undone}}
Bản mẫu:Uploaded {{Uploaded}}
Bản mẫu:Warnsign {{Warnsign}}
 Đã rút lại yêu cầu {{Rút lại}}
 Đang làm việc {{Đang làm việc}}
Bản mẫu:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
Hoàn thành {{Đã hoàn thành}}
Bản mẫu:Sblock {{Sblock}}
Bản mẫu:Possible {{Possible}}
Bản mẫu:Impossible {{Impossible}}
Bản mẫu:Possilikely {{Possilikely}}
Bản mẫu:Unlikely {{Unlikely}}
 Tôi thấy giống một con vịt {{Vịt}}
 Tôi nghe như có tiếng vịt đang quàng quạc vào một cái loa {{Loa vịt}}
Bản mẫu:Clerk Request {{Clerk Request}}
Bản mẫu:Relisted {{Relisted}}
Bản mẫu:Nosleepers {{Nosleepers}}
Bản mẫu:Behaviour {{Behaviour}}
Bản mẫu:StaleIP {{StaleIP}}
8 ball icon.svg Kiểm định viên Bóng Ma thuật số 8 nói: {{8ball}}
Kiểm định viên không phải là một quả cầu tiên tri {{Quả cầu tiên tri}}
Bản mẫu:Fishing {{Fishing}}
Bản mẫu:Pixiedust {{Pixiedust}}
Bản mẫu:Shrug {{Shrug}}

Multi-sign templates[sửa mã nguồn]

The following templates implement several icons:

Others[sửa mã nguồn]