Bản mẫu:Đĩa đơn

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đĩa đơn từ Đĩa đơn
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hộp thông tin này được dùng như một danh sách linh tinh bổ sung ở phía cuối của Bản mẫu:Thông tin album nhạc (thảo luận · liên kết · sửa).

Cách dùng

Bạn có thể liệt kê tới mười hai đĩa đơn một album. Hộp thông tin này nên được đặt trong trường "Khác" (hay "Misc") của bản mẫu mẹ, sử dụng những tham số như ở dưới. Những trường nào không dùng có thể để trống.

{{Thông tin album nhạc <!-- Xem Wikipedia:Dự_án/Âm_nhạc -->
...
| Khác    = {{Đĩa đơn
 | Tên album   = 
 | Loại album  = 
 | Single 1   = 
 | Single 1 date = <!-- xx tháng xx năm xxxx -->
 | Single 2   = 
 | Single 2 date = 
 | Single 3   = 
 | Single 3 date = 
 | Single 4   = 
 | Single 4 date = 
 | Single 5   = 
 | Single 5 date = 
 | Single 6   = 
 | Single 6 date = 
 | Single 7   = 
 | Single 7 date = 
 | Single 8   = 
 | Single 8 date = 
 | Single 9   = 
 | Single 9 date = 
 | Single 10   = 
 | Single 10 date = 
 | Single 11   = 
 | Single 11 date = 
 | Single 12   = 
 | Single 12 date = 
 }}
}}
Tên album
Tên của album
Loại album
Loại album, cụ thể ở Bản mẫu:Thông tin album nhạc#Loại album.
Single #
Tên của đĩa đơn. Nên được liên kết đến bài viết tương ứng, nếu thích hợp.
Single # date
Ngày phát hành đĩa đơn. Nên được điền vào theo định dạng ngày tháng wiki (xem Wikipedia:Cẩm nang biên soạn/Ngày tháng và số). Ví dụ: 2 tháng 12 năm 2005, Tháng 12 năm 2005 (nếu không rõ ngày), 2005 (nếu không rõ ngày tháng)

Chú ý rằng tất cả các trường đã được định dạng đúng, do đó không cần thêm dấu ngoặc kép hoặc in nghiêng trong các trường.