Bản mẫu:Đơn vị hành chính cấp một của các quốc gia châu Phi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khả năng hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu này, tham số |state= có thể được sử dụng:

  • |state=collapsed: {{Đơn vị hành chính cấp một của các quốc gia châu Phi|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu bị sập, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
  • |state=expanded: {{Đơn vị hành chính cấp một của các quốc gia châu Phi|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu được mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
  • |state=autocollapse: {{Đơn vị hành chính cấp một của các quốc gia châu Phi|state=autocollapse}}
    • hiển thị bản mẫu được thu gọn vào thanh tiêu đề nếu đó là một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
    • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang đánh giá autocollapse.

Bản mẫu các bài viết về đơn vị hành chính các quốc gia
Đơn vị cấp một
Đơn vị cấp hai
Đơn vị cấp ba
Đơn vị cấp bốn