Bản mẫu:Đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Tên Diện tích, km² Dân số
Thành phố
Thanh Hóa 57,90 (2008)[1] 179.324 (1999)[2]
Thị xã
Bỉm Sơn 66,89 (2009)[3] 56.893 (2009)[3]
Sầm Sơn 17,89 (2009)[3] 60.913 (2009)[3]
Huyện
Bá Thước 778,23 [4] 97.660 (1999)[2]
Cẩm Thủy 424,11 (2009)[5] 111.999 (2009)[5]
Đông Sơn 106,35 (2006)[6] 110.333 (2006)[6]
Hà Trung 242,55 [4] 119.671 (1999)[2]
Hậu Lộc 141,83 [4] 163.971 (2009)[7]
Hoằng Hóa 224,84 (2009)[5] 253.400 (1999)[2]; 250.534 (2009)[5]
Lang Chánh 589,17 [4] 42.079 (1999)[2]
Mường Lát 807,88 [4] 27.830 (1999)[2]
Nga Sơn 151,31 [4] 142.434 (1999)[2]
Tên Diện tích, km² Dân số
Ngọc Lặc 485,28 (2009)[5] 132.870 (2009)[5]
Như Thanh 567,12 (2008)[8] 84.388 (2008)[8]
Như Xuân 717,40 (2008)[8] 61.226 (2008)[8]
Nông Cống 284,38 [4] 182.955 (1999)[2]
Quan Hóa 1.034,44 [4] 41.327 (1999)[2]
Quan Sơn 931,10 [4] 31.574 (1999)[2]
Quảng Xương 244,09 [4] 261.126 (1999)[2]
Thạch Thành 558,77 [4] 135.684 (1999)[2]
Thiệu Hóa 174,67 [4] 193.019 (1999)[2]
Thọ Xuân 295,885 (2009)[5] 233.752 (2009)[5]
Thường Xuân 1.113,24 (2008)[8] 79.970 (2008)[8]
Tĩnh Gia 439,75 [4] 218.923 (1999)[2]
Triệu Sơn 289,47 [4] 211.233 (1999)[2]
Vĩnh Lộc 157,40 [4] 85.553 (1999)[2]
Yên Định 227,83 (2009)[5] 171.235 (2009)[5]
Bản đồ

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

  


Chú thích[sửa mã nguồn]

  1. ^ Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
  2. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ a ă â b Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  4. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
  5. ^ a ă â b c d đ e ê g Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá
  6. ^ a ă Nghị định số 40/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
  7. ^ Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hậu Lộc. “Báo cáo kết quả sơ bộ của huyện Hậu Lộc - Kết quả tổng điều tra dân số ngày 1-4-2009”. Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2010.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp)
  8. ^ a ă â b c d Nghị định số 38/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể.