Bản mẫu:Đề cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đề cập có thể đề cập đến:

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng tại các trang định hướng.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{đề cập}} Đề cập có thể đề cập đến:
{{đề cập|ABC}} ABC có thể đề cập đến:
{{đề cập|loại=cũng}} Đề cập cũng có thể đề cập đến:
{{đề cập|loại=viết tắt}} Đề cập có thể là viết tắt của:
{{đề cập|loại=tên}} Đề cập là tên của:
{{đề cập|ABC|abc}} ABC hoặc abc có thể đề cập đến:
Dữ liệu bản mẫu
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đề cập

Lỗi cú pháp JSON.