Bản mẫu:Đổi hướng mềm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đổi hướng mềm đến:[[:{{{1}}}|{{{1}}}]]
Trang này là một trang đổi hướng mềm.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tóm tắt[sửa mã nguồn]

  • This template is for creating soft redirects, that is to say, short pages inviting readers to visit another page on a different Wikimedia project. This cannot be performed with a classical redirect due to technical restrictions.
  • This template is also used to redirect an entry to a special page, in which case hard redirects have been disabled.
  • Occasionally it is used to effectively disable a redirect that has been deprecated, e.g. WP:DIVA, in which case {{Historical}} is usually also used, above the soft redirect template.
  • Đối với thể loại đổi hướng, sử dụng thay thế {{Thể loại đổi hướng}}.
  • Đối với tất cả các đổi hướng khác trong Wikipedia tiếng Việt, xin vui lòng tiếp tục sử dụng #ĐỔI [[Bài viết khác]].

Điều này đặt các trang được gắn thẻ trong Thể loại:Đổi hướng mềm hoặc Thể loại:Trang người dùng đổi hướng mềm.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tham số thứ nhất[sửa mã nguồn]

{{Đổi hướng mềm|target}}

Ví dụ

{{Đổi hướng mềm|Meta:Template:Interwiki redirect}} sẽ kết quả:

Đổi hướng mềm đến:Meta:Template:Interwiki redirect
Trang này là một trang đổi hướng mềm.

Tham số thứ hai[sửa mã nguồn]

{{Đổi hướng mềm|target|nhãn}}

Ví dụ

{{Đổi hướng mềm|Lawn mower|grasscutter}} sẽ kết quả:

Đổi hướng mềm đến:grasscutter
Trang này là một trang đổi hướng mềm.

Hãy nhớ rằng đây là chỉ để minh họa cho tham số thứ hai "nhãn". Bản mẫu:Đổi hướng mềm không nên được sử dụng khi nên được sử dụng #ĐỔI [[Lawn mower]].

Các ví dụ khác[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]