Bước tới nội dung

Bản mẫu:Độ chính xác/tz

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này, {{precision/tz}}, trả về số zero phía sau dấu chấm.

Ví dụ

{{Độ chính xác/tz|123}}

0

{{Độ chính xác/tz|123.}}

0

{{Độ chính xác/tz|123.0}}

1

{{Độ chính xác/tz|123.4}}

0

{{Độ chính xác/tz|123.40}}

1

{{Độ chính xác/tz|123.000}}

3

{{Độ chính xác/tz|123.4000}}

3

{{Độ chính xác/tz|100}}

0

{{Độ chính xác/tz|100.}}

0