Bản mẫu:Độ sáng Mặt Trời

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

L

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

 • {{Độ sáng Mặt Trời}}L
 • {{Độ sáng Mặt Trời|FOOBAR}} → FOOBAR L (ngăn không cho ngắt dòng trong đoạn văn bản có khoảng trắng)

Thông thường, cú pháp hay được sử dụng như:

 • {{Độ sáng Mặt Trời|10}} → 10 L
 • {{Độ sáng Mặt Trời|{{val|13|1|-2|e=7}}}}13+1
  −2
  ×107
   L

Ngoài ra, còn có thể sử dụng:

 • {{val|12|e=8|u=solar luminosity}}12×108 L
 • {{val|12|e=8|u=L_solar}}12×108 L

Thay vì sử dụng {{Độ sáng Mặt Trời}} chúng ta có thể sử dụng phiên bản ngắn hơn của nó {{Lo}} với chức năng tương tự:

 • {{Lo}}L
 • {{Lo|10}} → 10 L
 • {{val|12|e=8|u=Lo}}12×108 L

Tùy chọn[sửa mã nguồn]

Để gắn liên kết đến độ sáng Mặt Trời, hãy sử dụng tham số, hãy sử dụng tham số |link=yes (hoặc |link=y):

 • {{Độ sáng Mặt Trời|link=yes}}L
 • {{Lo|link=yes}}L

Ngoài ra, còn có thể sử dụng:

 • {{val|12|e=8|ul=solar luminosity}}12×108 L
 • {{val|12|e=8|ul=L_solar}}12×108 L
 • {{val|12|e=8|ul=Lo}}12×108 L

Xem thêm[sửa mã nguồn]