Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Các ca ở Trung Quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tham khảo

 1. ^ Wuhan, until Jan 19th : “公示公告)” (bằng tiếng Chinese). Wuhan Municipal Health Commission. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 2. ^ National from Jan. 20th : “疫情通报”. National Health Commission of China. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 3. ^ “武汉市卫健委关于当前我市肺炎疫情的情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn (bằng tiếng Chinese). Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 4. ^ “武汉市卫健委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn (bằng tiếng Chinese). Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 5. ^ “武汉市卫生健康委员会关于不明原因的病毒性肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 6. ^ “武汉市卫生健康委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 7. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 8. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 9. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 10. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 11. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 12. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 13. ^ a ă “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. wjw.wuhan.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 14. ^ “1月21日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. National Health Commission of China. 21 tháng 1 năm 2020.
 15. ^ “武汉市卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染的肺炎情况通报”. Wuhan Municipal Health Commission. 21 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2020.
 16. ^ “1月22日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. National Health Commission of China. 22 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020.
 17. ^ “1月23日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. National Health Commission of China. 23 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 18. ^ “1月24日新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况”. 24 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020.
 19. ^ “截至1月24日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 25 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 20. ^ “截至1月25日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 26 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 21. ^ “截至1月26日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 26 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 22. ^ “截至1月27日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 27 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 23. ^ “截至1月28日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 24. ^ “截至1月29日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 29 tháng 1 năm 2020.
 25. ^ “截至1月30日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 30 tháng 1 năm 2020. Chú thích có tham số trống không rõ: |archive- date= (trợ giúp)
 26. ^ “截至1月31日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. 31 tháng 1 năm 2020.
 27. ^ “截至2月1日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. National Health Commission of the People's Republic of China. 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 28. ^ “截至2月2日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况”. National Health Commission of the People's Republic of China. 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020.