Bước tới nội dung

Bản mẫu:Ahnentafel-compact4

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{8}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{4}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{9}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{2}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{10}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{5}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{11}}}
 
 
 
 
 
 
 
Ahnentafel-compact4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{12}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{6}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{13}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{3}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{14}}}
 
 
 
 
 
 
 
{{{7}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{{15}}}
 
 
 
 
 
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu Ahnentafel là một bản mẫu cây gia đình.

Bản mẫu này có dữ liệu phả hệ trong hình thức của một ahnentafel và trình bày nó như một cây tổ tiên đồ họa (được thực hiện như một bảng HTML). Các mục trong ahnentafel được cho là số tham số cho bản mẫu, và có thể chứa mã wiki tùy ý.

Bản mẫu trống[sửa mã nguồn]

Bản mẫu trống cho {{ahnentafel-compact5}}, trong đó bao gồm 5 thế hệ:

{{ahnentafel top|width=100%}}
{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|align=center
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1=1.
|2=2.
|3=3.
|4=4.
|5=5.
|6=6.
|7=7.
|8=8.
|9=9.
|10=10.
|11=11.
|12=12.
|13=13.
|14=14.
|15=15.
|16=16.
|17=17.
|18=18.
|19=19.
|20=20.
|21=21.
|22=22.
|23=23.
|24=24.
|25=25.
|26=26.
|27=27.
|28=28.
|29=29.
|30=30.
|31=31.
}}
{{ahnentafel bottom}}

Bản mẫu chấp nhận các tên tham số sau:

style
Thuộc tính kiểu CSS được áp dụng cho toàn bộ bảng.
boxstyle
Thuộc tính kiểu CSS được áp dụng cho các hộp có chứa các mục.
border
Độ dày của các khung xung quanh các hộp trong pixel (mặc định: 2).
boxstyle_1, boxstyle_2, ...
Thuộc tính kiểu CSS được áp dụng cho các hộp trong một cột được đưa ra.
border_1, border_2, ...
Độ dày của các khung xung quanh các hộp trong một cột được đưa ra.
align
Canh lề của biểu đồ: left, right, center

Các thuộc tính kiểu cột cụ thể được bao gồm sau (và do đó ghi đè lên) một cùng loại, trong đó được bao gồm sau khi kiểu mặc định và độ dày khung được chỉ định bởi tham số border.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Hai thế hệ: {{ahnentafel2}} {{ahnentafel-compact2}}
Ba thế hệ: {{ahnentafel3}} {{ahnentafel-compact3}}
Bốn thế hệ: {{ahnentafel4}} {{ahnentafel-compact4}}
Năm thế hệ: {{ahnentafel5}} {{ahnentafel-compact5}} {{ahnentafel-short5}}
Sáu thế hệ: {{ahnentafel6}} {{ahnentafel-compact6}}
{{ahnentafel top}} {{ahnentafel bottom}}
{{familytree}}
{{chart}}