Bản mẫu:Nhóm địa lý

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:All Coordinates)
Ánh xạ tất cả các tọa độ bằng cách sử dụng: OpenStreetMap 
Tải xuống tọa độ dưới dạng: KML
Tài liệu bản mẫu[tạo]